“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสด ร้านอาหาร