“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 045-953308-9

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.