วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 09:07

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนพลานแก้ว ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนพลานแก้ว ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ