วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 13:39

ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยวังเหนือ หมู่ที่ 13 จากผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมต่อผิวจราจร คสล.(บริเวณด้านหลังโรงแรมภูตะวัน)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยวังเหนือ หมู่ที่ 13 จากผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมต่อผิวจราจร คสล.(บริเวณด้านหลังโรงแรมภูตะวัน) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 385,650.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ราคากลาง 385,650.-บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ