วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560 15:18

ราคากลางโครงการจัดทำทางลาด และห้องสุขา สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดทำทางลาด และห้องสุขา สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 199,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ราคากลาง 199,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ