วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวการจราจร คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชนห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวการจราจร คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชนห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (ตามแบบแปลนเทศบาลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 1,108,800.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เมษายน 61 ราคากลาง 1,108,800.-บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ