วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 445,200.-บาท บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ราคากลาง 445,200.-บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ