วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 09:54

ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยชันเหนือ หมู่ที่ 13 จากถนนสุขาภิบาล 1 ถึง ถนนวิเชียร

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยชันเหนือ หมู่ที่ 13 จากถนนสุขาภิบาล 1 ถึง ถนนวิเชียร ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 439,900.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ราคากลาง 439,900.-บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ