หัวหน้าส่วนราชการ

 

สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร

ปลัดเทศบาล

 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย
 
 

นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

<!— Rows 3 —->

นางนันทวรรณ  โวหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

<!— Rows 4 —->

นายชาญชัย  วงศ์ไชยา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

นางสาวณัฐชยาพร  ทองคำบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ