สภาเทศบาล

 

นายสัมฤทธิ์  สายสมบัติ

ประธานสภาเทศบาล

 

นายมงคล  ชนะขันธ์

รองประธานสภาเทศบาล

 

นางอัมรินทร์  พรมโลก

เลขานุการสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายสมบูรณ์  คำผาลา

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสงัดชัย  ระวิเวช

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายบุญชู  นามโล

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสมาน  พาชื่น

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายศรีจันทร์  เหล็กเพชร

สมาชิกสภาเทศบาล

 
 

นายบุญศรี  ขันคูณ

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

นายสมบูรณ์  ลุนประจักร์

สมาชิกสภาเทศบาล

 
 

นายบุุญมี  ศรีหบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล

 
 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ