ข่าวกิจกรรม

         วันที่  2  เมษายน  2563  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันทำความสะอาดพื้นตลาด โดยได้ร่วมกันล้างพื้น  ล้างถนน ท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ที่เดินทางมายังตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
   วันที่  2  เมษายน  2563  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มความเข้ม ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมายังตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
    วันที่  28 กุมภาพันธ์  2563 นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2563 แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,603  แผ่น  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

 

     วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย เข้าร่วมงาน "ย้อนรำลึก 246 ปี ศรีนาจะหลวย ดินแดนแห่งมนต์ขลัง"  ระหว่างวันที  9-15 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (ประเพณีฮีต 12 คลอง 14) ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี ผูกพัน และเอื้ออาทรภายในชุมชนคน นาจะหลวย 
     วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อเด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย
    วันที่  1  มกราคม  2563  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ณ  บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอนาจะหลวย

สวดมนต์ข้ามปี 2562

           วันที่  31  ธันวาคม  2562  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในเทศกาล  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตรับปีใหม่

        วันที่  26  ธันวาคม  2562  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัด  กิจกรรมกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่  26-30  ธันวาคม  2562  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัครคีของคนในท้องถิ่น 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ