ข่าวกิจกรรม

               วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2563  สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมภูหลวง อำเภอนาจะหลวย         

 

 

 

             วันศุกร์ที  10  กรกฎาคม  2563  นำโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ทำการล้างทำความสะอาดตลาดสด ถนนรอบบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้นบริเวณตลาดทำความสะอาดพื้นผิวจราจร  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เดินทางมายังตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

           วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  2563  กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านหลักเมืองและบ้านห้วยซันใต้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน 

          วันพฤหัสบดีที่ 25  มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ส.ต.ท.สุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยซันเหนือ

              วันพุธที่ 24  มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ส.ต.ท.สุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยซันใต้

            วันที่  24  มิถุนายน  2563  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นำโดย กองช่าง ได้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล เพื่อให้ประชาชนสัญจรมาได้สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซมถนน

     วันที่  23  มิถุนายน  2563  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นำโดย กองช่าง ได้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสันติราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรมาได้สะดวกและปลอดภัย

 

              วันที่  23  มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย สมปอง  พวงษ์ รองนายกเทศมนตรี ส.ต.ท.สุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ 11 บ้านกลางเมือง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ