ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันจันทร์ที่  25  พฤษภาคม  2563  เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมคณะตรวจติดตามจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

 

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ