ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้เข้าใจอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล เพื่อบูรณาการแผนทุกระดับ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและฝึกปฏิบัติเสนอโครงการพัฒนาที่ถูกต้อง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ