เดินหน้ากำจัดลุงลายต่อเนื่องในเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย

              เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ