ข่าวกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง 2562

         วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  นายสิงห์หา  เวียงคำ  นายกเทศนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดประเพณีลอยกระทง เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น และ เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้อีกด้วย
 

           วันที่  23  ตุลาคม 2562 นายสิงห์หา  เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

          

           วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสิงห์หา  เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

         วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   ณ  หอประชุมภูหลวง อำเภอนาจะหลวย  และเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ

             เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย นายสิงห์หา  เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งประเพณีงานแห่เทียนพรรษา     ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ และจัดอย่างยิ่งใหญ่ ในทุก ๆ ปี จะมีการแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และข้อคิดทางธรรมะ ประเภทของการแกะสลักต้นเทียน จะแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป 

 

 

             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้เข้าใจอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล เพื่อบูรณาการแผนทุกระดับ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและฝึกปฏิบัติเสนอโครงการพัฒนาที่ถูกต้อง

              เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

               วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  นายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมภูหลวง ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ