ข่าวกิจกรรม

                   วันพุธที่  27  พฤษภาคม  2563  กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านศรีพรหมและชุมชนบ้านหลักเมือง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน 

                     วันพุธที  27  พฤษภาคม  2563  นำโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ทำการล้างทำความสะอาดตลาดสด ถนนรอบบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้นบริเวณตลาดทำความสะอาดพื้นผิวจราจร  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เดินทางมายังตลาดสด และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค 

                วันจันทร์ที่  25  พฤษภาคม  2563  เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมคณะตรวจติดตามจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

 

 

           วันพุธที่  20  พฤษภาคม  2563  กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนวิสูตรโยธาภิบาล เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน   

               วันพุธที่  20  พฤษภาคม  2563  ปลัดเทศบาล ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเครื่องพ่นหมอกควันออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุไข้เลือดออก ตามบ้านเรือนประชาชนในชุมชนบ้านศรีพรหม เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

 

                  วันจันทร์ที่ 19  พฤษภาคม 2563   กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านกลางเมืองและบ้านห้วยซันใต้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน   

                  วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม 2563   กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 บ้านกลางเมือง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน 

                  วันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม  2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นและลานกีฬาออกกำลังกาย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบ

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ