วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561 14:43

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย (e-plan)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย (e-plan)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ