วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 16:01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ