วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 13:21

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ